Rozhodcovský kurz

Rozhodcovské kurzy sa v tomto roku uskutočna 3. - 4. IX. 2011 v Žiline a 10. - 11. IX. 2011 v Košiciach